[Forum] Re: brugervenlighed af hjemmeside løsning

From: Duncan Lithgow <duncan.lithgow_at_gmail.com>
Date: Fri, 6 Feb 2009 14:24:43 +0100

Hej Stig
(CC: Aarhus Unix User Group til information)

2009/2/5 Stig Rohde Andersen <stig.rohde.andersen_at_skanderborg.dk>:
> Tak for din henvendelse vedr. Skanderborg Kommunes hjemmeside.
Tak for svaret.

> Som det fremgår af siden, så er selvbetjeningsløsningen optimeret til MS Internet Explorer som også anvendes af 95 % af hjemmesidens brugere.
Selvfølge, dele af hjemmesiden virker ikke med andre browsere.
Problemet er enlige at siden kræver ActivX, som ikke understøttes på
andre operativ systemer eller Firefox/Seamonkey
(http://support.mozilla.com/en-US/kb/Activex).

> I øvrigt er MS Internet Explorer et gratis program skal kan downloades fra Microsofts hjemmeside og findes f.eks. også til Mac.
Gratis yes, men kun til Windows
(http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_browsers#Operating_system_support).
MS har ikke udviklet eller opdateret Internet Explorer til Mac siden
2003 (http://www.dr.dk/Videnskab/Noter/2005/12/20102609.htm). I
modsætning kan browsere som (Amaya, Elinks, Lynx, w3m), Firefox, Opera
og Seamonkey bruges på Windows, Mac, Linux, Unix og BSD

> Vi i øjeblikket i færd med at implementere nye selvbetjeningsløsninger. Dels for at tilgodese alle brugere og dels at gøre selvbetjeningsløsninger mere brugervenlige.
> Se pas f.eks.:
> https://www.borger.dk/_layouts/BorgerDK/Permalink/permalink.aspx?PageId=beb823c6-cd95-4255-8881-dae2635e3214&sbid=56526&KommuneId=746
Den ser veldig pæne ud, og mere overskuelige (ekstra pointe for ren
XHTML ifølge w3cs validator).

Uheldigvis bruger den kun DigitalSignatur som er rigtig svært at
anvende uden Internet Explorer på Windows. Jeg har prøvede at få
DigitalSignatur (en tvivlsom løsning ifølge mange eksperter) til at
virker med Firefox og Linux og kunne ikke (andre har kunne, men det er
ikke ligefrem let).

Så den nye webside er ren XHTML så at alle browser kan læser den, det
er gode nyhed. Men hvorfor bruger borger.dk ikke Fælles Pinkode som
også alle browser kan anvende?

Mvh Duncan
Received on Fri Feb 06 2009 - 14:24:43 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Feb 07 2009 - 05:00:00 CET