Re: [Forum] Re: [Announce] Aauug hyggemøde mandag d. 23. juli kl 18:00

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Mon, 23 Jul 2007 23:44:46 +0200

On Mon, Jul 23, 2007 at 11:11:46PM +0200, vladimirr_at_vladimirr.dk wrote:
> Citat af Anders Christensen <anders_at_acenet.dk>:
>
>> Invitation til Aauug hyggemøde mandag d. 23. juli kl 18:00
>
> Jeg vil blot takke for det gode fremmøde og en hyggelig aften.

+1 - en god, og forøvrigt totalt off-topic, hyggeaften :)

> Vi ses igen til det næste hyggemøde om en måneds tid eller to. :-)

Æv - så lang tid? Så bliver jeg måske nødt til at snyde og indkalde
selv.

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Mon Jul 23 2007 - 23:44:46 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Jul 24 2007 - 05:00:00 CEST