Re: [Forum] Exim mailserver problem - Host rejected initial greeting

From: Thorbjørn Ravn Andersen <thorbjoern_at_gmail.com>
Date: Wed, 11 Jul 2007 06:44:35 +0200

Den 10/07/07 skrev Jesper R. Meyer <jrm_at_upthere.dk>:

# telnet upthere.homelinux.org 25
> 220 server01.upthere.homelinux.org ESMTP Exim 4.63 Tue, 10 Jul 2007
> 18:36:06 +0200
> > HELO localhost
> 250 server01.upthere.homelinux.org Hello 132.dairy.*****.se

...

| <<< 220 server01.upthere.homelinux.org ESMTP Exim 4.63 Tue, 10 Jul 2007
> 18:30:33 +0200
> | >>> HELO www.abuse.net
> | <<<
> | Relay test result:
> | Host rejected initial greeting.

Prøv du at skrive "HELO www.abuse.net" i stedet for "HELO localhost" i din
telnet-test.

-- 
  Thorbjørn Ravn Andersen - "...plus...Tubular Bells!"
Received on Wed Jul 11 2007 - 06:44:35 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Jul 12 2007 - 05:00:01 CEST