Re: [Forum] Hvad er mit problem ???

From: Kasper Dupont <kasperd_at_daimi.au.dk>
Date: Tue, 6 Mar 2007 11:18:13 +0100

On 05/03/07 15.55, bjarke_at_kantorvaenget.dk wrote:
>
> Symptom er at computere bliver uendelig langsom efter ca. 24timer, og det
> tager evigheder at få udført en kommando eller logge på den. Det virker
> som om at dens interne timer er gået haywire?! Kunne nogen evt. fortælle
> hvad jeg skal søge efter på nettet ?

Jeg har set lignende symptomer, men ikke nogen, der matcher
præcist din beskrivelse. Jeg har set et problem på nogle
kerne versioner, hvor timer interrupts tilsyneladende ikke
blev behandlet mens CPUen var idle. Så længe CPUen havde
noget at lave, så virkede systemet som det skulle. men når
den blev idle var det nødvendigt med et interrupt fra noget
andet end timeren (f.eks. fra tastaturet) før den ville
fortsætte. Men det var altså kun nogle specifikke kerne
versioner, der var berørt.

Jeg har også set et tilfælde, hvor maskinen virkede som den
skulle bortset fra, at uret gik 1% for langsomt. (Hvilket
er mere end de 0.05% ntp normalt kompencerer for). Det
viste sig at årsagen var, at jeg havde et script kørende,
der holdt øge med /proc/slabinfo. Formodentlig har kernen
haft interrupts disablet for længe mens /proc/slabinfo blev
genereret, og hver gang man læste den har man så misset et
timer interrupt eller to.

Har du kigget om der er nogle hints i kerne loggen? Du kan
se den med dmesg kommandoen.

Hvis ingen af de andre forslag hjælper, så vil jeg foreslå,
at du prøver med forskellige kerne versioner. I første
omgang prøv med forskellige 2.6 kerner, og hvis de alle har
problemer, så prøv med nogle 2.4 kerner.

Jeg ville også prøve med "watch -d cat /proc/interrupts"
(man vil selvfølgelig kun opdage et usædvanligt output,
hvis man ved, hvordan det plejer at se ud).

-- 
Kasper Dupont -- Rigtige mænd skriver deres egne backupprogrammer
#define _(_)"d.%.4s%."_"2s" /* This is my new email address */
char*_="@2kaspner"_()"%03"_("4s%.")"t\n";printf(_+11,_+6,_,7,_+2,_+7,_+6);
Received on Tue Mar 06 2007 - 11:18:13 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Mar 07 2007 - 05:00:01 CET