[Forum] ØJLUG installparty

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Tue Mar 07 2006 - 16:03:43 CET

ØJLUG afholder installparty lørdag den 18. marts.
Mere info på: http://oejlug.dk/adict/future.html

-- 
Kasper Dupont -- Rigtige mænd skriver deres egne backupprogrammer
#define _(_)"d.%.4s%."_"2s" /* This is my new email address */
char*_="@2kaspner"_()"%03"_("4s%.")"t\n";printf(_+11,_+6,_,6,_+2,_+7,_+6);
Received on Tue, 7 Mar 2006 16:03:43 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Mar 08 2006 - 05:00:00 CET