Re: [Forum] Foredrag om GRUB d. 7. november 2005

From: Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Date: Sat Nov 05 2005 - 19:51:05 CET

On Sat, Nov 05, 2005 at 02:36:23PM +0100, Rune B. Broberg wrote:
> Der er fri adgang for alle interesserede.

Det vil også være muligt at få tildelt CAcert-point [1] ved
fremvisning af gyldig legitimation i forbindelse med mødet. Der vil
som sædvanligt være flere CAcert-assurandører til stede ved mødet.

Husk at medbringe en udfyldt CAP-formular [2] samt to officielle
ID-kort (pas, kørekort, militært ID-kort, ...). Se mere på CAcerts
wiki [3].

Mvh
Brix

[1]: http://www.cacert.org/
[2]: http://www.cacert.org/cap.php
[3]: http://wiki.cacert.org/wiki/FAQ/AssuranceByCAP

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Sat, 5 Nov 2005 19:51:05 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sun Nov 06 2005 - 05:00:00 CET