[Forum] Foredrag om GRUB d. 7. november 2005

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sat Nov 05 2005 - 14:36:23 CET

Husk nu, at det er på mandag d. 7. november 2005 kl. 19 at Christian
Laursen holder foredrag om GRUB. Foredraget foregår i auditorium D1 ved
matematik, nærmere bestemt:

         Auditorium D1
         Institut for Matematiske Fag
         Det Naturvidenskabelige Fakultet
         Ny Munkegade
         8000 Århus C

Der er fri adgang for alle interesserede.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sat, 5 Nov 2005 14:36:23 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sun Nov 06 2005 - 05:00:00 CET