Re: [Forum] Hej, nyt medlem :)

From: Dennis Decker Jensen <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Sun Aug 28 2005 - 12:02:31 CEST

On Sun, Aug 28, 2005 at 06:07:20AM +0200, Thomas Jespersen wrote:
> Jeg håber på jeg snart får taget mig sammen til at komme til en af
> jeres arrangementer, næste gang i har en installeringsfest stiller jeg
> mig da gerne til rådighed for dem der vil have installeret Fedora
> eller Ubuntu.

Godt at høre Thomas!

Velkommen til!

Med venlig hilsen

Dennis Decker Jensen

"The Board views the endemic use of PowerPoint briefing slides instead
of technical papers as an illustration of the problematic methods of
technical communication at NASA."
 -- Official report on the Columbia shuttle disaster.
Received on Sun, 28 Aug 2005 12:02:31 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Aug 29 2005 - 10:02:02 CEST