Re: [Forum] embedded Linux

From: Erwin Lansing <erwin@aauug.dk>
Date: Wed May 18 2005 - 23:59:40 CEST

On Wed, May 18, 2005 at 03:00:16PM +0200, Henrik Brix Andersen wrote:
> On Tue, 2005-05-17 at 08:16 +0200, mah_list1 wrote:
> > Jeg overvejer at starte et dansk forum for embedded Linux. Om det blot
> > skal være en post liste eller om der og skal være web og andet gejl,
> > afhænger helt af hvem og hvor mange der vil være med.
> >
> > Er der nogen fra AAUUG der kunne være intereseret i at være med, aktiv
> > eller passiv?
>
> Jep - jeg skal gøre hvad jeg kan for at få nogle interessante
> foredragsholdere under emnet Embedded *nix til AaUUG i efteråret.
>

Umiddelbart synes bestyrelsen at det er en god ide at starte et forum om
embeddede *nux systemer. Vi vil vende hvilken form det skal tage på
nsæte bestyrelsesmøde og så vender vi tilbage sidst på måneden.

-erwin

-- 
Erwin Lansing
DISCLAIMER:
No electrons were harmed while sending this message.

Received on Wed May 18 23:59:50 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:27 CEST