Re: [Forum] To sammenhængende forslag til generalforsamlingen 2005

From: Marie Lund <marie@aauug.dk>
Date: Mon May 02 2005 - 15:51:09 CEST

Jeg har nu sendt nedenstående forenklede forslag til bestyrelseslisten.

Bemærkninger er velkomne.

Motivation for at indføre et anbefalet medlemsbidrag frem for et
medlemskabsbetingende kontingent:

1) Indførslen af et medlemskabsbetingende kontingent kommer i en
forening som vores til at betyde at penge er magt. De som betaler,
bestemmer. Det synes jeg er ærgerligt. Vores forening har hidtil været
båret af skiftende medlemmers og bestyrelsers engagement og
arbejdsindsats. Er det ikke langt vigtigere at værdsætte den bærende
energi folk lægger i foreningen end at belønne (ganske vist rare)
pengebidrag med særlige privilegier?

Det er fint at give penge til en forening. Men bidrag til en almennyttig
forening skal gives med glæden ved at bidrage til et godt projekt - og
ikke for at få noget til gengæld.

2) Jeg tror at vi kan samle lige så mange penge på den måde som ved et
rigtigt, medlemskabsbetingende kontingent. Faktisk tror jeg at vi kan
samle flere.

###############################################

Reviderede forslag til generalforsamlingen 2005
De reviderede forslag erstatter de oprindelige tilsvarende forslag.

Forslag om tilføjelse af ny paragraf efter §4 (således at alle
efterfølgende paragrafnumre øges med 1):

§5 Medlemsbidrag

Medlemmerne opfordres til årligt at give et økonomisk bidrag til
foreningen. Et anbefalet beløb fastsættes hvert år af
generalforsamlingen. Betalingsfristen er 15. juni.

Betalende medlemmer takkes med navns nævnelse på foreningens hjemmeside.
Listen over betalende medlemmer opdateres en gang om året, kort efter
betalingsfristens udløb.

Betalende og ikke-betalende medlemmer har samme medlemsrettigheder.

Medlemsbidrag er i øvrigt velkomne hele året.

Forslag til ændring af (hidtidige) §6 Generalforsamling

Ændring af:

4. Fastsættelse af kontingent.

til:

4. Fastsættelse af anbefalet medlemsbidrag

NB: §4 forbliver uændret.

-- 
Venlig hilsen
Marie Lund
Received on Mon May 2 15:51:17 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:26 CEST