[Forum] Forslag om indførsel af kontingent i Aarhus Unix User Group.

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Mon May 02 2005 - 13:49:17 CEST

Jeg har sendt følgende forslag til bestyrelsen til behandling på
generalforsamlingen.

Forslag om indførsel af kontingent i Aarhus Unix User Group.

Fremsat af: Rune B. Broberg, Christian Laursen, Henrik Brix Andersen
og Morten Aaboe Jensen

Motivation:

Da
 - Foreningens aktiviteter i det forløbne år er vokset kraftigt, og
   foreningen ikke har midler til selv at afholde omkostninger til
   foredrag.

 - Bestyrelsens medlemmer selv har måttet afholde udlæg til indkøb af
   sodavand, gaver mv.

 - Større økonomisk råderum giver foreningen mulighed for at afholde
   større og mere interessante arrangementer.

 - Mindre afhængighed af sponsorer vil give større fleksibilitet i
   foreningens arbejde.

 - Både medlemmer og firmaer har vist interesse i et mere bindende medlemskab.

 - Et kontingent af lille størrelse ikke vil udelukke folk fra at
   blive medlemmer af foreningen.

foreslås indførsel af kontingent for medlemskab i foreningen.

Kontingent foreslås fastsat til 50 kr. årligt for personligt
medlemskab og 1000 kr. årligt for firmamedlemskab.

§4 affattes således:

§4 Medlemskab
Et medlem af foreningen er en person, der har betalt årets kontingent.

Betaling af kontingent sker til kasseren.

Et firmamedlem er et firma, der har betalt årets firmakontingent.

Firmamedlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamlingen.

Et medlem eller firmamedlem kan frit melde sig ud af foreningen ved at
give meddelelse herom til kasseren.

Medlemsperioden løber fra 1/7 til 30/6. Ved indmeldelse i løbet af
perioden betales fuldt kontingent og medlemskab gives for resten af
perioden.

Kasseren fører et medlemskartotek med medlemmernes navn og adresse.

-- 
Christian Laursen
Received on Mon May 2 13:49:19 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:25 CEST