[Forum] To sammenhængende forslag til generalforsamlingen 2005

From: Marie Lund <marie@aauug.dk>
Date: Mon May 02 2005 - 13:30:03 CEST

Hej alle!

Jeg har i dag sendt følgende forslag til bestyrelseslisten. Læs det,
overvej det - og støt det ved generalforsamlingen om 15 dage.

Marie

######################################################

Forslag om tilføjelse af ny paragraf efter §4 (således at alle
efterfølgende paragrafnumre øges med 1):

§5 Pengebidrag fra medlemmerne

Medlemmerne opfordres til årligt at give et økonomisk bidrag til
foreningen. Beløbets størrelse og betalingsfristen fastsættes hvert år
af generalforsamlingen.

Betalende medlemmer takkes med navns nævnelse på foreningens hjemmeside,
med mindre de udtrykkeligt udbeder sig anonymitet ved betalingen. Listen
over betalende medlemmer opdateres en gang om året, kort efter
betalingsfristens udløb. Bestyrelsen fastsætter en frist for opdatering
af listen på sit første møde efter generalforsamlingen.

Betalende og ikke-betalende medlemmer har samme medlemsrettigheder.
Betalende medlemmer forpligter sig ikke til fremtidige betalinger.

Medlemsbidrag er velkomne hele året. Dog vil kun bidrag ydet i henhold
til ovenstående bringe bidragyderens navn på ovennævnte liste.

Betalingsform(er) afgøres af bestyrelsen.

Forslag til ændring af (hidtidige) §6 Generalforsamling

Ændring af:

4. Fastsættelse af kontingent.

til:

4. Fastsættelse af størrelse og betalingsfrist for det anbefalede
medlemsbidrag

NB: §4 forbliver uændret.

-- 
Venlig hilsen
Marie Lund
"Hellere grammatisk korrekt end politisk korrekt" (Jais Poulsen)	
Received on Mon May 2 13:30:09 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:25 CEST