Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Asbjørn Sloth Tønnesen <asbjorn@asbjorn.biz>
Date: Sun May 01 2005 - 20:03:11 CEST

On Sun, 2005-05-01 at 18:34 +0200, Marie Lund wrote:
> søn, 01 05 2005 kl. 17:23 +0200, skrev Christian Laursen:
> > Så længe alle parter befinder sig i Danmark, tror jeg nu almindelige
> > kontooverførsler er klart det nemmeste. PayPal er primært smart, når
> > folk befinder sig i forskellige lande.
>
> Det har du ret i. Men er det uproblematisk at lade foreningens
> bankkontonummer stå på hjemmesiden? Er der ikke noget med at det (af
> sikkerhedsgrunde) er bedst at være tilbageholdende med at fortælle hvem
> som helst sit kontonummer?
>
> Er der en smart måde at løse dét problem på (hvis det altså _er_ et
> problem) uden at det giver ekstra arbejde til bestyrelsen hver gang et
> medlem ønsker at betale?

Jeg har lavet et PHP script til automatisering af eWIRE, der maaske
kunne bruges?

> Marie
>
Received on Sun May 1 20:03:39 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:25 CEST