Re: [Forum] Kommende bestyrelse?

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Sun May 01 2005 - 16:41:04 CEST

On Sun, 2005-05-01 at 14:17 +0200, Erwin Lansing wrote:
> Jeg overvejer at stille op som menigt bestyrelsesmedlem.

Det gør jeg også...

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo/*BSD

Received on Sun May 1 16:41:17 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:24 CEST