Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Marie Lund <marie@aauug.dk>
Date: Sun May 01 2005 - 13:15:57 CEST

Kære med-medlemmer!

Puhha, det tog lang tid at læse alle de e-breve. Men det er godt at der
er så mange der gør sig nogle tanker om tingene. Her er mine tanker:

Der er blevet diskuteret tre ting:
1) UUG eller LUG?
2) politisk engagement eller rent teknisk fokus?
3) kontingent eller ej?

Det var egentlig det sidste det begyndte med, og jeg mener godt dette
spørgsmål kan drøftes og afgøres uafhængigt af de andre.

Ad 1 og 2)

Jeg er glad for vores UUG, og jeg er også glad for at det primært er en
teknisk fokuseret forening. Min største personlige interesse i AaUUG-
sammenhæng er nemlig at lære om systemerne og deres muligheder - som én
skrev: "det er viden vi fokuserer på, er det ikke?"

Det er ikke afgørende for mig om foreningen også tager et politisk
standpunkt. Når bare fokus på teknikken fastholdes. Det er heller ikke
afgørende for mig om vi er en UUG eller en LUG. Jeg er selv Linuxbruger,
men savner ikke albuerum i AaUUG af den grund. Jeg kan se nogle fordele
både ved at have en UUG og ved at have en LUG. Der vil selvfølgelig være
nogle forskelle - disse er vist beskrevet grundigt nok igennem debatten.
Men de vil også kunne meget af det samme, frem for alt dét som er det
vigtigste for mig: være et forum og fællesskab omkring blandt andet
"mit" operativsystem.

Ad 3)

Til gengæld ville jeg være ked af hvis der indføres et kontingent som
betaling og betingelse for medlemskab. Der er både nogle principielle og
nogle praktiske grunde til dette:

Det principielle
----------------

Der er mange foreninger hvor kontingentet er en livsnerve for
foreningens virke. I sådanne foreninger er det helt på sin plads at have
et kontingent, fordi det er nødvendigt. For AaUUG er det imidlertid ikke
nødvendigt (se under "Det praktiske").

Hvordan man end vender og drejer det (og jeg har vendt og drejet det
mange gange), kommer indførslen af et kontingent som foreslået i en
forening som vores til at betyde at penge er magt. De som betaler,
bestemmer.

Det synes jeg er ærgerligt. Der er mange andre måder at bidrage til en
forening på end ved at give den penge. Vores forening har hidtil været
båret af skiftende medlemmers og bestyrelsers engagement og
arbejdsindsats. De lavpunkter der har været, har ikke skyldtes mangel på
penge, men mangel på tid/kræfter/entusiasme/opbakning/you name it. Er
det ikke langt vigtigere at værdsætte den bærende energi folk lægger i
foreningen end at belønne (ganske vist rare) pengebidrag som værende det
allerypperste?

Det er fint at give penge til en forening. Men bidrag til en almennyttig
forening skal gives med glæden ved at bidrage til et godt projekt - og
ikke for at få noget til gengæld. Ud over takken og æren, naturligvis.
Og alt det som alle de andre medlemmer/brugere af foreningen _også_ får
i form af gode arrangementer mm.

Hvis projektet så (som nogle synes at frygte) overtages af griske ikke-
betalende mennesker som manipulerer foreningen i en helt forkert
retning, så er man fri til at holde op med at betale. Det spilder man
måske et års kontingent på, men sådan er verden: hvor der handles, der
spildes. Og desuden tror jeg at det er et meget usandsynligt scenarie.
Det er i hvert fald præcis lige så usandsynligt som at betalende
magtmennesker gør det samme.

Jeg mener derfor principielt ikke at økonomiske bidragydere skal have
særlige privilegier i form af større indflydelse.

Det praktiske
-------------

Ja, det kunne være dejligt med flere penge, fx til indkøb af maskiner
til hands-on-arrangementer, og måske et fast lokale hvor sagerne kunne
stå. Derfor går jeg ind for at vi opfordrer medlemmerne til at yde et
fast årligt bidrag på fx 50 kr. Jeg tror at vi kan samle lige så mange
penge på den måde som ved et rigtigt, medlemskabsbetingende kontingent.
Faktisk tror jeg at vi kan samle flere.

Herudover er der jo masser af muligheder for sponsorater til specifikke
arrangementer eller anskaffelser.

Hvis vi på et fremtidigt tidspunkt skal leje et lokale, vil det være
rart ved regnskabsårets begyndelse at vide om vi har midler til dette.
Derfor foreslår jeg et fast årligt bidrag i januar måned, så bestyrelsen
på et tidligt tisdpunkt kan vide hvad den (som minimum) har at gøre med
dét år. De faste bidragydere kan passende nævnes ved navn et sted på
foreningens hjemmeside. Denne liste vil så kun skulle revideres en gang
om året, i begyndelsen af februar.

Herudover skulle det naturligvis være muligt hele året rundt at yde
flere bidrag. En paypal-konto til begge formål ville gøre det nemt for
alle parter.

Jeg påtænker at udforme et forslag til eventuel vedtagelse på
generalforsamlingen i dag eller i morgen, såfremt der ikke i mellemtiden
stilles et tilsvarende forslag fra anden side. Kommentarer og
forbedringer er velkomne.

-- 
Marie Lund <marie@aauug.dk>
Aarhus Unix User Group
lør, 16 04 2005 kl. 01:17 +0200, skrev Morten Aaboe Jensen:
> Hej,
> 
> I anledning af at der snart skal indkaldes til generalforsamling, sidder 
> jeg og arbejder på et forslag om kontingent. Jeg er i den forbindelse i 
> at høre folk holdning til emnet. Jeg skal gøre opmærksom på at forslaget 
> og indholdet af denne mail er et udtryk for min personlige holdning og 
> kun den.
> 
> Mit forslag går ud på at indføre et tvunget kontingent for medlemskab af 
> AaUUG. Der skal i så fald være to typer af medlemskab, nemlig personlige 
> medlemskaber og erhvervsmedlemskaber. Personlige medlemskaber skal være 
> fuldgyldige medlemmer af foreningen, med stemmeret på 
> generalforsamlingen, mens erhvervsmedlemmer kan sende én repræsentant 
> med stemmeret til generalforsamlingen. Tilgengæld havde jeg forstillet 
> mig at medarbejdere ved virksomheder med erhvervsmedlemskab af 
> foreningen skulle kunne deltage i alle arrangementer på lige fod med 
> andre medlemmer, de vil naturligvis ikke have stemmeret til 
> generalforsamlinger.
> 
> Jeg havde ikke forestillet mig at indførsel af kontingent ville give de 
> store omvæltninger for mange af de mennesker der sidder på denne liste i 
> øjeblikket, og egentlig heller ikke for mange af dem der møder op til 
> vores foredrag. Indførsel af kontingent er jo ikke ensbetydende med at 
> man holder folk ude fra foreningens foredrag. Som det er i øjeblikket er 
> medlemskab ikke er krav for deltagelse, også selvom det blot er et 
> spørgsmål om at tilmelde sig en mailliste. Det havde jeg heller ikke 
> forestillet mig at det skulle være i fremtiden hvis mit forslag bliver 
> vedtaget, men at foreningen måske kunne arrangere endnu flere ting, 
> hvoraf nogle så kunne være møntet på medlemmerne.
> 
> Fordelen ved at indføre kontingent er selvfølgelig at foreningen derved 
> får tilført nogle midler, noget der ville gøre foreningen i stand til 
> egenhændigt at lave flere arrangementer og arrangementer hvor der kunne 
> tænkes at påløbe udgifter til f.eks. transport.
> 
> Jeg havde selv forestillet mig at et personligt medlemskab af foreningen 
> måske kunne koste 50 kr, og et erhvervsmedlemskab kunne så koste 500 kr 
> eller 1000 kr.
> 
> Hvad er jeres holdning til at indføre kontingent?
> 
> Venlig hilsen
> Morten Aaboe Jensen
> 
> -- 
> Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
>                 - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Sun May 1 13:44:03 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:24 CEST