Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Tue Apr 26 2005 - 17:02:48 CEST

dennisdjensen@tiscali.dk said the following on 25/04/05 19:58:
[..]
> Skal jeg forstå det således, at AAUUG, som forening, ikke kun blandt
> enkelte medlemmer i bestyrelsen, også indbefatter proprietære Unicer som
> f.eks. Solaris, AIX osv. på trods af, at der endnu ikke er hørt om disse
> på forum eller i foredrag?

Ja bestemt, det var jo en væsentlig del af formålsparagraffens udvidelse.

> Jeg mener stadig, det er fint at lukke af over for lukkede systemer for
> netop at fastholde åbenheden, og samtidigt at kunne bibeholde et
> neutralt standpunkt blandt de åbne systemer, der stadig har meget til
> fælles.

Så er vi fundementalt uenige, jeg mener der skal være plads til
proprietære systemer på nøjagtig samme vilkår som de såkalt frie
alternativer.

I øvrigt er emnet vel efterhånden uddebatteret, hvis man ønsker at få
ændret foreningens fokus bør man stille et forslag om vedtægtsændringer
til generalforsamlingen.

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Tue Apr 26 17:02:51 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:23 CEST