Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Tue Apr 26 2005 - 14:06:24 CEST

On Tue, Apr 26, 2005 at 12:29:46PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> > Hvorfor gøre en velfungerende unix-gruppe til en ren LUG?
>
> Tja, AaUUG udspringer af en LUG og velfungerende er vist ret subjektivt,
> for mig at se er den ikke velfungerende, det viser den debat vi har haft
> i det sidste stykke tid.

Det seneste år synes jeg AaUUG har vist sig som særdeles velfungerende -
vi har haft mange foredrag, og ikke de store problemer med at finde
lokaler, sponsorer osv. osv. - Desuden har fremmødet til arrangementerne
været ganske stort.

Diskussionen her de sidste dage har for mig vist, at det er lykkedes os
i bestyrelsen at få skabt nok aktivitet i foreningen til at folk faktisk
har gidet gøre sig tanker om i hvilken retning den skal gå. At vi så
ikke er helt enige, tjah - for mig virker det som om de fleste synes der
skal være plads til os alle.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Tue Apr 26 14:06:44 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:23 CEST