Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Tue Apr 26 2005 - 13:17:16 CEST

"Sonny T. Larsen" <sonny@unix.dk> wrote:

> Jeg kan ikke rigtigt se argumenterne for at udelukke de kommercielle
> unix-varianter - det er vel viden, vi har fokus på, ikke mere eller
> mindre tåbelige idealer?

Det er de "tåbelige idealer", der gør, at vi kan dele den tekniske
viden, som vi nu engang gør. Det er, så vidt jeg kan se, et ret stærkt
argument. Modargumenterne har været de ret velkendte, der kredser om,
hvordan man opfatter frihed og åbenhed.

> Jeg håber og tror, at vi kan sætte os ud over de fløjkrige, der har det
> med at plage enhver OS-diskussion.

Bekymr dig ikke for meget! Rent praktisk er der ikke opbakning om nogle
ændringer i fokus for foreningen, så status quo biholdes, men jeg tror
ikke, du skal regne med at "fløjkrigene" forsvinder, som har været en
del af debatten i Unix-miljøet lige siden starten af firserne.

Der er muligvis plads til en decideret Linux-brugergruppe, men indtil
videre har kun to til tre stykker udtrykt sympati for noget sådant.

Jeg har desuden heller ikke været aktiv i foreningen og ville gerne
sondere vandene, da muligheden bød sig. Det har været en interessant
diskussion.

MVH Dennis
Received on Tue Apr 26 13:37:39 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:23 CEST