Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Tue Apr 26 2005 - 12:23:30 CEST

tir, 26 04 2005 kl. 11:47 +0200, skrev Henrik Brix Andersen:
> On Tue, 2005-04-26 at 11:38 +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> > Jeg er enig i at det er en god idé at have fokus på de åbne systemer
> > frem for de lukkede. Jeg vil enda gå et skridt videre og holde fokus på
> > Linux og Linux-relaterede emner.
>
> Sidste gang nogen forsøgte sig med en udelukkende Linux-orienteret
> forening i Århus var denne millimeter fra at blive lukket på grund af
> manglende engagement fra foreningens medlemmer (som eksempel -
> bestyrelsen måtte aflyse en generalforsamling da kun ét medlem ud over
> bestyrelsen dukkede op).
>
> I stedet for at lukke foreningen stillede den daværende bestyrelse
> forslag om at gøre foreningen bredere, bl.a for at højne niveauet for
> vidensudveksling. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen uden
> protester - med det resultat at foreningen blomstrede op og fik aktive
> medlemmer.

Jeg er uenig i at bredden er den eneste grund til opblomstringen, det
har i lige så stor grad været de nye folk i bestyrelsen som har været
med til det.

Venlig hilsen

-- 
Martin Willemoes Hansen
Received on Tue Apr 26 12:23:41 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:22 CEST