Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Sonny T. Larsen <sonny@unix.dk>
Date: Tue Apr 26 2005 - 12:12:20 CEST

On Tue, Apr 26, 2005 at 11:38:40AM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:

>Jeg er enig i at det er en god idé at have fokus på de åbne systemer
>frem for de lukkede. Jeg vil enda gå et skridt videre og holde fokus på
>Linux og Linux-relaterede emner.

Hvorfor gøre en velfungerende unix-gruppe til en ren LUG?

Hvilke andre motiver, bortset fra de OS-idealistiske, kan man have til
udelukkende at ville fokusere på linux?

Hvis BSD og de kommercielle unix-varianter på den måde udelukkes, tror
jeg det er let at forudse et ret markant frafald.

Dette frafald kunne også meget vel være blandt de personer, der både er
aktive foredragsholdere, såvel som rent organisatorisk.

Bunder dette i person-strid, eller er der fornuftige argumenter?

-- 
Bye, Sonny!
"Respect is fine, but actually I've always wanted to be feared."
Received on Tue Apr 26 12:12:30 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:22 CEST