Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Tue Apr 26 2005 - 11:47:50 CEST

On Tue, 2005-04-26 at 11:38 +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> Jeg er enig i at det er en god idé at have fokus på de åbne systemer
> frem for de lukkede. Jeg vil enda gå et skridt videre og holde fokus på
> Linux og Linux-relaterede emner.

Sidste gang nogen forsøgte sig med en udelukkende Linux-orienteret
forening i Århus var denne millimeter fra at blive lukket på grund af
manglende engagement fra foreningens medlemmer (som eksempel -
bestyrelsen måtte aflyse en generalforsamling da kun ét medlem ud over
bestyrelsen dukkede op).

I stedet for at lukke foreningen stillede den daværende bestyrelse
forslag om at gøre foreningen bredere, bl.a for at højne niveauet for
vidensudveksling. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen uden
protester - med det resultat at foreningen blomstrede op og fik aktive
medlemmer.

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo Linux

Received on Tue Apr 26 11:48:11 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:21 CEST