Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Tue Apr 26 2005 - 10:22:55 CEST

On Mon, Apr 25, 2005 at 05:58:39PM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:
> Skal jeg forstå det således, at AAUUG, som forening, ikke kun blandt
> enkelte medlemmer i bestyrelsen, også indbefatter proprietære Unicer som
> f.eks. Solaris, AIX osv. på trods af, at der endnu ikke er hørt om disse
> på forum eller i foredrag?

Det er ikke noget jeg skal kunne bestemme - det er jo op til medlemmerne
på den kommende generalforsamling at bestemme foreningens retning. Men
ser man på foreningens §2, Formål, er det klart og tydeligt at formålet
er:

    * at skabe et forum for Unix-interesserede
    * at styrke brugen af Unix
    * at udveksle viden og erfaringer
    * at afholde relaterede arrangementer
    * at styrke sammenholdet mellem medlemmerne

Og heri skelnes der ikke imellem proprietære og åbne systemer - altså må
status quo jo være at ja, proprietære unices er også en del af AaUUGs
fokus.

Hvis man vil begrænse AaUUG til systemer som
[Free|Open|Net|Dragonfly]BSD og Linux, synes jeg man skal stille et
forslag om det - diskussionen her er selvfølgelig interessant, men der
er endnu ikke kommet nogle forslag om at ændre formålsparagraffen.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Tue Apr 26 10:23:13 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:21 CEST