Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Sonny T. Larsen <sonny@unix.dk>
Date: Tue Apr 26 2005 - 08:37:59 CEST

On Mon, Apr 25, 2005 at 05:58:39PM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:

>Skal jeg forstå det således, at AAUUG, som forening, ikke kun blandt
>enkelte medlemmer i bestyrelsen, også indbefatter proprietære Unicer som
>f.eks. Solaris, AIX osv. på trods af, at der endnu ikke er hørt om disse
>på forum eller i foredrag?

Det håber jeg da bestemt.

En unix-brugergruppe, der ikke inkluderer AIX og Solaris ønsker jeg
ikke.

>Jeg mener stadig, det er fint at lukke af over for lukkede systemer for
>netop at fastholde åbenheden, og samtidigt at kunne bibeholde et
>neutralt standpunkt blandt de åbne systemer, der stadig har meget til
>fælles.

Jeg kan ikke rigtigt se argumenterne for at udelukke de kommercielle
unix-varianter - det er vel viden, vi har fokus på, ikke mere eller
mindre tåbelige idealer?

Jeg håber og tror, at vi kan sætte os ud over de fløjkrige, der har det
med at plage enhver OS-diskussion.

-- 
Bye, Sonny!
"Respect is fine, but actually I've always wanted to be feared."
Received on Tue Apr 26 09:05:55 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:21 CEST