Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Tue Apr 26 2005 - 08:55:50 CEST

dennisdjensen@tiscali.dk wrote:

--snip--

> Skal jeg forstå det således, at AAUUG, som forening, ikke kun blandt
> enkelte medlemmer i bestyrelsen, også indbefatter proprietære Unicer som
> f.eks. Solaris, AIX osv. på trods af, at der endnu ikke er hørt om disse
> på forum eller i foredrag?

Det må man sige ja til. Vedtægterne er helt åbne mht. hvilken version af
Unix (eller Unix-agtige) OS'er man har hang til. Og jeg ved, at der er
en del medlemmer af foreningen, der dagligt plejer omgang med de
kommercielle varianter via deres arbejde.

/Jens
Received on Tue Apr 26 08:52:22 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:21 CEST