Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Mon Apr 25 2005 - 19:58:39 CEST

"Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> wrote:

> On Fri, Apr 22, 2005 at 02:43:17AM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:
> > OK, men jeg forstår ikke, hvad det smarte i denne distance fra f.eks.
> > GNU (og hvorfor forresten ikke BSD'erne?) eller i det hele taget
> > (filosofisk) politik skulle være. Vil det ikke blot gøre foreningens
> > fokus alt for bred og intetsigende? Har denne filosofi med fokus på
> > åbenhed, rebelskhed og frihed i forskellige former ikke altid været en
> > del af Unix(tm) siden dens begyndelse?
>
> Uden på nogen måde at ville være pedant mener jeg da at Unix er opstået
> som et kommercielt produkt tilbage i 1960'erne? Udviklet og solgt af et
> større amerikansk telefonselskab. Med frit tilgængelig kildekode, og
> derved også meget åben adgang til at pille i ting - men rebelskhed ved
> jeg nu ikke helt.

Der er ikke noget i vejen med kommercialitet, der er noget andet end
proprietet, selv om de oftest er sammenfaldende: Jeg tænkte også på den
ret frie og uformelle udveksling af f.eks. kildekode, ideer og utilities
på universiteterne, som der ingen kontrol var over. BSD begyndte på
denne måde. Det var først senere at AT&T fik øjenene op for de
kommercielle muligheder. Jeg skal ikke her ridse hele Unix' historie op,
som man kan læse hos f.eks. de relevante steder hos Bell Labs og andre.

> Tiderne har dog ændret sig siden dengang. Unix er nu et produkt der
> bruges i både kommerciel sammenhæng, til forskning og til privat brug.
> Indenfor alle tre områder er der folk, firmaer og produkter der ikke
> følger GNU-filosofien, eller har fokus på åbenhed og frihed - og dem
> synes jeg ikke vi skal udelukke. Man kan sågar sige at det er en form
> for åbenhed at man er åben overfor muligheden for at udvikle og tjene
> penge på closed-source software.
>
> Det er min helt personlige holdning, at AaUUG skal bevæge sig den vej -
> imod at være en forening hvor der er plads til både de åbne/frie unices,
> og de kommercielle, samt produkter til begge dele. Netop derfor synes
> jeg ikke foreningen skal begynde at tage standpunkter der måske er
> forenelige med nogle af de communities der står bag disse systemer, men
> ikke med andre. Den nemmeste måde, efter min mening, er helt at afstå
> fra at politisere.
>
> Skulle nogen stadig ønske at lade AaUUG have fokus på fri og åben
> software, synes jeg de burde indsende et forslag til ændring af
> foreningens formålsparagraf, så det kommer til at stå helt klart at det
> er det der er tilfældet.

OK, men både BSD- og GNU/Linux-systemerne er jo både frie samt åbne og
kommer relativt godt ud af det med hinanden community-mæssigt, og selv
GNU-projektet tager et pragmatisk og ideologisk neutralt standpunkt,
hvad angår en del programmel, selvom de ikke lægger skjul på de
afvigende mål (umiddelbare eks. er X-serveren og OpenSSH).

Skal jeg forstå det således, at AAUUG, som forening, ikke kun blandt
enkelte medlemmer i bestyrelsen, også indbefatter proprietære Unicer som
f.eks. Solaris, AIX osv. på trods af, at der endnu ikke er hørt om disse
på forum eller i foredrag?

Jeg mener stadig, det er fint at lukke af over for lukkede systemer for
netop at fastholde åbenheden, og samtidigt at kunne bibeholde et
neutralt standpunkt blandt de åbne systemer, der stadig har meget til
fælles.

MVH Dennis Decker Jensen
Received on Tue Apr 26 08:23:44 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:20 CEST