Re: [Forum] Kommende bestyrelse?

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Mon Apr 25 2005 - 19:49:36 CEST

Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org> writes:

> Sådan af ren nysgerrighed - hvem har planer om at opstille til det
> kommende bestyrelsesvalg i foreningen? Hvem fra den nuværende bestyrelse
> har planer om at genopstille?

Jeg genopstiller sandsynligvis som menigt bestyrelsesmedlem, men jeg har
ikke besluttet det endeligt endnu.

-- 
Christian Laursen
Received on Mon Apr 25 19:49:46 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:20 CEST