Re: [Forum] Kommende bestyrelse?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 25 2005 - 18:59:05 CEST

On Mon, Apr 25, 2005 at 06:14:46PM +0200, Morten Aaboe Jensen wrote:
> Jeg genopstiller ikke på den kommende generalforsalming, jeg er dog
> bekendt med flere der har tænkt sig at opstille til formandsvalget.

Jeg må være en af ovennævnte. Jeg har tænkt mig at stille op til posten
som formand. Hvis man vil høre en tale, må man møde op til
generalforsamlingen ;)

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 25 18:59:18 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:20 CEST