Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 25 2005 - 18:33:46 CEST

On Fri, Apr 22, 2005 at 02:43:17AM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:
> OK, men jeg forstår ikke, hvad det smarte i denne distance fra f.eks.
> GNU (og hvorfor forresten ikke BSD'erne?) eller i det hele taget
> (filosofisk) politik skulle være. Vil det ikke blot gøre foreningens
> fokus alt for bred og intetsigende? Har denne filosofi med fokus på
> åbenhed, rebelskhed og frihed i forskellige former ikke altid været en
> del af Unix(tm) siden dens begyndelse?

Uden på nogen måde at ville være pedant mener jeg da at Unix er opstået
som et kommercielt produkt tilbage i 1960'erne? Udviklet og solgt af et
større amerikansk telefonselskab. Med frit tilgængelig kildekode, og
derved også meget åben adgang til at pille i ting - men rebelskhed ved
jeg nu ikke helt.

Tiderne har dog ændret sig siden dengang. Unix er nu et produkt der
bruges i både kommerciel sammenhæng, til forskning og til privat brug.
Indenfor alle tre områder er der folk, firmaer og produkter der ikke
følger GNU-filosofien, eller har fokus på åbenhed og frihed - og dem
synes jeg ikke vi skal udelukke. Man kan sågar sige at det er en form
for åbenhed at man er åben overfor muligheden for at udvikle og tjene
penge på closed-source software.

Det er min helt personlige holdning, at AaUUG skal bevæge sig den vej -
imod at være en forening hvor der er plads til både de åbne/frie unices,
og de kommercielle, samt produkter til begge dele. Netop derfor synes
jeg ikke foreningen skal begynde at tage standpunkter der måske er
forenelige med nogle af de communities der står bag disse systemer, men
ikke med andre. Den nemmeste måde, efter min mening, er helt at afstå
fra at politisere.

Skulle nogen stadig ønske at lade AaUUG have fokus på fri og åben
software, synes jeg de burde indsende et forslag til ændring af
foreningens formålsparagraf, så det kommer til at stå helt klart at det
er det der er tilfældet.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 25 18:34:10 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:20 CEST