Re: [Forum] [Fwd: diff -u vedtaegter]

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Mon Apr 25 2005 - 16:47:36 CEST

Henrik Brix Andersen said the following on 25/04/05 15:06:
> Hej
>
> Nu fik jeg lokket en unified diff indeholdende de foreslåede
> vedtægtsændringer ud af Rune - men da han er en doven rad bliver jeg
> vist nødt til selv at videresende dem til listen... ;)

Lidt skal du jo have lov til at lave, ellers ender du bare med at blive
en lige så doven rad ;-)

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Mon Apr 25 16:47:51 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:19 CEST