Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Mon Apr 25 2005 - 11:12:53 CEST

"Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> writes:

> On Tue, Apr 19, 2005 at 04:49:02PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> > Jeg tror ikke på at det er fordi fokus har ændret sig til Unix, derimod
> > at der er kommet nyt frisk blod ind i bestyrelsen, nye krafter og
> > entusiasme.
>
> Hvis du ser på hvad grundlaget har været for, at den bestyrelse der
> sidder faktisk er blevet dannet, vil du opdage at det er stærkt
> afhængigt af skiftet fra AaLUG til AaUUG. Mindst eet af bestyrelsens
> medlemmer (undertegnede) havde formentlig ikke siddet i bestyrelsen,
> havde foreningen været en LUG efter dine ideer. Jeg tror samme er
> tilfældet for andre af bestyrelsens medlemmer.

Det gør sig i hvert fald gældende for mit vedkommende også.

-- 
Christian Laursen
Received on Mon Apr 25 11:13:04 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:18 CEST