Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 25 2005 - 11:05:55 CEST

On Tue, Apr 19, 2005 at 04:49:02PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> Jeg tror ikke på at det er fordi fokus har ændret sig til Unix, derimod
> at der er kommet nyt frisk blod ind i bestyrelsen, nye krafter og
> entusiasme.

Hvis du ser på hvad grundlaget har været for, at den bestyrelse der
sidder faktisk er blevet dannet, vil du opdage at det er stærkt
afhængigt af skiftet fra AaLUG til AaUUG. Mindst eet af bestyrelsens
medlemmer (undertegnede) havde formentlig ikke siddet i bestyrelsen,
havde foreningen været en LUG efter dine ideer. Jeg tror samme er
tilfældet for andre af bestyrelsens medlemmer.

Så selv om aktivitetsniveauet naturligvis er kommet på grund af den
aktive bestyrelse, har noget af bestyrelsen kun været der fordi vi er en
UNIX user group. Var denne bestyrelse ikke blevet dannet, skulle
foreningen have været lukket.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 25 11:06:00 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:18 CEST