Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 25 2005 - 07:48:01 CEST

On Fri, Apr 22, 2005 at 01:24:55PM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:
> "Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> wrote:
> > Jeg synes ikke der er nogen grund til at begrænse sig til frit
> > programmel - specielt når man som jeg ikke har lyst at blande teknik og
> > politik sammen ;)
>
> Begrænsning til frit programmel? Er det ikke lidt af en selvmodsigelse?

Nejda? Hvis man vælger at sige, at man kun vil beskæftige sig med frit
programmel, så fravælger man jo alt det kommercielle - f.eks. de mange
kommercielle unix-varianter: Mac OS X, Solaris, AIX, IRIX, osv. osv..
Det er da at begrænse sig, hvis man siger man KUN vil have med OSS at
gøre.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 25 07:48:10 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:18 CEST