Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Fri Apr 22 2005 - 15:24:55 CEST

"Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> wrote:

> On Fri, Apr 22, 2005 at 02:31:33AM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:
> > Så vidt jeg kan se, er
> > den proprietære del godt dækket af DKUUG allerede, så derfor finder jeg
> > det kun naturligt, at AAUUG bakker op om resten som en del af den
> > græsrodsorganisation, GNU/Linux- og BSD-systemerne nu engang er.
>
> Jeg kan ikke helt se hvordan folk mener, at AaUUG er en del af nogen
> græsrodsorganisation?

Vel, det er det vel efterhånden mindre og mindre, men en ret anseelig
andel af aktiviterne omkring GNU/Linux- og BSD-systemerne foregår stadig
i non-profit-organisationer baseret på frivilligt arbejde ofte udført af
folkene "nede ved græsset". Dette er meget løst organiseret som alle
andre græsrodsorganisationer. Jeg anser AAUUG for en del af dette, da vi
ikke bor på nogen øde ø uden kontakt til andre lignende foreninger.

> Jeg synes ikke der er nogen grund til at begrænse sig til frit
> programmel - specielt når man som jeg ikke har lyst at blande teknik og
> politik sammen ;)

Begrænsning til frit programmel? Er det ikke lidt af en selvmodsigelse?
Hvordan uddybe kendskabet til noget, specielt når der tales om en
forening med teknisk fokus, der ikke er fri adgang til? Ville det ikke
være mere naturligt så at fokusere på åbne systemer og standarder,
hvori GNU/Linux- og BSD-systemerne spiller en væsentlig rolle?

> Jeg tror slet ikke vi bliver en lightudgave af DKUUG af det - vores
> fokus er et helt andet end DKUUGs.

Undskyld, så kender jeg nok DKUUG ret dårligt. Er AAUUGs fokus ikke at
uddybe kendskabet til Unix? Er DKUUGs ikke nogenlunde det samme?

Med venlig hilsen

Dennis Decker Jensen
Received on Mon Apr 25 03:52:39 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:18 CEST