Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 24 2005 - 12:36:48 CEST

On Sun, Apr 24, 2005 at 11:49:36AM +0200, Erwin Lansing wrote:
> Man kunne overveje at hvis der var nok folk der var interesseret at
> putte tid og energi i politisk OSS/GNU arbejde at de kan instille til
> bestyrelsen at starte et udvalg under AaUUG som netop beskæftiger sig
> med dette emne, mens bestyrelsen stadig kan bruge tiden på det arbejde
> de allerede har gjort hele tiden, og man slipper også for det overhead
> det ville kræve at have to separate foreninger.

Rent praktisk er det selvfølgelig interessant, men jeg synes nu stadig
at det ender med at gøre AaUUG til en politisk aktiv forening - noget
jeg absolut ikke synes om.

Jeg synes vi har fået opbygget en velfungerende teknisk forening, og på
samme måde som nogen ikke vil udelukke folk ved at tillade et
kontingent, har jeg rigtigt meget imod at udelukke folk fordi de ikke
deler foreningens politiske holdning.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 24 12:37:15 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:18 CEST