Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Erwin Lansing <erwin@lansing.dk>
Date: Sun Apr 24 2005 - 11:49:36 CEST

On Fri, Apr 22, 2005 at 01:10:09PM +0200, Mads Kristensen wrote:
>
> Der er mange grunde til, at en ekstra brugergruppe kunne være
> interessant. F.eks. kunne en LUG være politisk engageret, og altså
> arbejde mere aktivt for at udbrede viden om GNU/Linux, hvilket der
> sikkert er mange folk der vil være interesseret i (Og hvilket det ikke
> ser ud til at AaUUG er interesseret i, da folk hellere vil have en rent
> teknisk forening. Ret mig hvis jeg tager fejl?).
>
Man kunne overveje at hvis der var nok folk der var interesseret at
putte tid og energi i politisk OSS/GNU arbejde at de kan instille til
bestyrelsen at starte et udvalg under AaUUG som netop beskæftiger sig
med dette emne, mens bestyrelsen stadig kan bruge tiden på det arbejde
de allerede har gjort hele tiden, og man slipper også for det overhead
det ville kræve at have to separate foreninger.

EUR 0.02

-erwin

-- 
Erwin Lansing
Don't try to fix me, I'm not broken
Received on Sun Apr 24 11:49:38 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:18 CEST