Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Fri Apr 22 2005 - 08:18:40 CEST

On Fri, Apr 22, 2005 at 02:31:33AM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:
> Så vidt jeg kan se, er
> den proprietære del godt dækket af DKUUG allerede, så derfor finder jeg
> det kun naturligt, at AAUUG bakker op om resten som en del af den
> græsrodsorganisation, GNU/Linux- og BSD-systemerne nu engang er.

Jeg kan ikke helt se hvordan folk mener, at AaUUG er en del af nogen
græsrodsorganisation?

> En ren privat teknisk forening med sponsorer lyder svagt i mine ører,
> altså ikke særligt smart. Hvorfor ikke fokusere på frit programmel,
> hvordan man nu end definerer frit? Ellers kommer AAUUG vel nærmest blot
> til at være fatigmandsudgaven af DKUUG, og det er der vel ikke megen
> grund til?

Jeg synes ikke der er nogen grund til at begrænse sig til frit
programmel - specielt når man som jeg ikke har lyst at blande teknik og
politik sammen ;)

Jeg tror slet ikke vi bliver en lightudgave af DKUUG af det - vores
fokus er et helt andet end DKUUGs.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Fri Apr 22 08:18:50 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:16 CEST