Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Fri Apr 22 2005 - 04:31:33 CEST

"Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> wrote:

> Jeg er på et personligt niveau enig med dig - jeg synes da også det er
> vigtigt at værne om vores friheder. Men jeg mener på ingen måde at det
> er en teknisk forenings opgave at begynde at tage stilling til det -
> specielt ikke når det ikke drejer sig om en "entydig sandhed" af nogen
> art, men er et spørgsmål med mange facetter - det er jo derfor, der er
> folk der er imod det.

Entydig sandhed? Det er da meget rart, at vi f.eks. kan diskutere det,
som det diskuteres nu på forum. Jeg ville dog ikke forvente, at
foreningen pludselig ville til aktivt at støtte proprietære systemer
(eks. HP/UX eller AIX), eller aktivt modarbejde frie GNU-, Unix- og
Linux-systemer (eks. Debian eller Open Solaris). Så vidt jeg kan se, er
den proprietære del godt dækket af DKUUG allerede, så derfor finder jeg
det kun naturligt, at AAUUG bakker op om resten som en del af den
græsrodsorganisation, GNU/Linux- og BSD-systemerne nu engang er.

> Specielt idiotisk synes jeg absolut ikke det er - det handler om at man
> indser at det kan være smart at skille politik og teknik og andre ting
> ad.

Undskyld. Jeg skulle have forklaret "idiotisk i oprindelig forstand"
bedre: Jeg mente i den oprindelige antikke græske betydning, hvor det
betyder disinteresse for offentlige anlæggender -- ren privatinteresse.
Ordet blev allerede i antikken brugt i negativ betydning, blot med en
lidt anden bibetydning end nu.

En ren privat teknisk forening med sponsorer lyder svagt i mine ører,
altså ikke særligt smart. Hvorfor ikke fokusere på frit programmel,
hvordan man nu end definerer frit? Ellers kommer AAUUG vel nærmest blot
til at være fatigmandsudgaven af DKUUG, og det er der vel ikke megen
grund til?

Med venlig hilsen

Dennis Decker Jensen
Received on Fri Apr 22 06:53:01 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:16 CEST