Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aauug.dk>
Date: Thu Apr 21 2005 - 15:10:16 CEST

Martin Willemoes Hansen said the following on 21/04/05 14:58:
> Det har ikke været diskuteret med mig, hvilket jeg er ked af, siden jeg
> sider i bestyrelsen. De arrangementer jeg har været med til at
> planlægge/være tovholder for har jeg fremlagt for hele bestyrelsen og
> ikke kun diskuteret med en del af bestyrelsen.

En diskussion ang. bestyrelsens måde at arbejde på hører efter min
bedste overbevisning ikke hjemme på forum-listen. Ud over det er det da
meget normalt at man overvejer tingene en smule før man fremsætter et
forslag.

  -Morten

-- 
Morten Aaboe Jensen
Formand, Aarhus Unix User Group
Received on Thu Apr 21 15:41:26 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:15 CEST