Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Thu Apr 21 2005 - 15:09:31 CEST

On Thu, Apr 21, 2005 at 02:58:55PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> Det har ikke været diskuteret med mig, hvilket jeg er ked af, siden jeg
> sider i bestyrelsen. De arrangementer jeg har været med til at
> planlægge/være tovholder for har jeg fremlagt for hele bestyrelsen og
> ikke kun diskuteret med en del af bestyrelsen.

Det har altid i mit arbejde og i det foreningsarbejde jeg har lavet
været normalt, at hvis man fik en ide, vendte man den meget gerne på
tomandshånd med en sparringspartner, for at få en andens blik på
hvorvidt det er en god eller dårlig ide - uden at skulle spilde en
bestyrelses tid med det. Om du har brugt / kender denne arbejdsmetode
eller ej ved jeg ikke, men jeg kan på ingen måde føle mig ked af at jeg
har undladt at spilde din tid med dårlige forslag ;)

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Thu Apr 21 15:09:38 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:15 CEST