Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Thu Apr 21 2005 - 15:00:09 CEST

On Thu, Apr 21, 2005 at 02:47:51PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> Jeg mener at alle skal være medlemmer om de betaler eller ej, jeg vil
> stille et forslag om frivilligt kontingent.

Skal jeg forstå det sådan at _alle_ _SKAL_ være medlemmer, eller at alle
skal have mulighed for det? ;)

Lige meget om vi har kontingent eller ej, har alle ifg. vores vedtægter
mulighed for at være medlemmer. Hvis man ikke kan afse 50kr/år til et
sådant medlemsskab, har man nok ret alvorlige økonomiske problemer.
Derfor ser jeg ikke hvordan et kontingent vil forhindre nogen i at være
medlemmer og benytte sig af deres stemmeret.

That said: Det er ret sikkert, at vi ender med at have færre medlemmer.
Det ser jeg ikke nødvendigvis som noget skidt: Færre, mere engagerede
medlemmer. Men i forvejen oplever vi at mange ikke-medlemmer møder op
til vores arrangementer, og det er jo det der er vores målsætning - at
vi får vores arragementer ud til folk. Ikke at foreningen skal have
mange medlemmer.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Thu Apr 21 15:00:13 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:14 CEST