Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Thu Apr 21 2005 - 14:53:58 CEST

tor, 21 04 2005 kl. 00:23 +0000, skrev dennisdjensen@tiscali.dk:
> "Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> wrote:
>
> > I forbindelse med de to nylige diskussioner omkring kontingent kontra
> > donationer og UUG kontra LUG, har jeg set begreberne Free Software og
> > Open Source Software (FS/OSS herefter) nævnt nogle gange. Det lader til
> > at nogle folk mener, at FS/OSS er foreningens fokus. Jeg personligt,
> > derimod, har altid opfattet AaUUG som en apolitisk teknisk funderet
> > forening, for hvilken ideen om hvorvidt et stykke software er frit eller
> > ej er komplet ligegyldigt.
>
> Der findes ikke noget sådant som en apolitisk forening, hvis vi
> skal være helt korrekte. At have en teknisk funderet forening er
> også et politisk valg.

Godt sagt.

> > Hvad mener I om det? Skal foreningen være teknisk, og udelukkende
> > teknisk - eller skal den tage et standpunkt overfor ting som FS/OSS,
> > softwarepatenter, åbne standarder og så videre?
>
> Foreningen vil i sagens natur altid centrere sig om det tekniske,
> men det virker ret formålsløst at have en ligegyldighed overfor
> de politikker, som GNU/Linux, BSD-systemerne m.m. medfører. Om noget,
> så er de først og fremmest politiske i kraft af deres licenser.
> Og alt andet lige, så er det dem, foreningens virke har kredset om
> indtil nu.

Der er jo også andre Unix systemer som fx Mac OS X og HP-UX som jeg
synes ligger lidt langt fra GNU/Linux med hensyn til filosofi og
politik. Bl.a. derfor ser jeg gerne en ren Linux-brugergruppe.

> Personligt finder jeg de politiske spørgsmål ret væsentlige,
> og en aktiv afstandtagen fra væsentlige spørgsmål om frihed,
> økonomi og politik, der har indflydelse på samfundet som helhed
> er både meningsløst og idiotisk i ordets oprindelige
> betydning. Det betyder ikke nødvendigvis, at foreningen skal til
> at lave "politisk arbejde", blot at den har et standpunkt.

Enig.

> For nu at citere RMS:
> «Value your freedom, or you will lose it, teaches history.
> ``Don't bother us with politics,'' respond those who don't
> want to learn.»
>
> Ellers er alternativet blot en meningsløs "lillebror" til DKUUG.
> Det vil jeg ikke være med til at bakke op om.

Enig.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Jeg sider i AaUUGs bestyrelse. Ovenstående er mine egne meninger og
AaUUG-bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis at være enig med dem.
Received on Thu Apr 21 14:54:18 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:14 CEST