Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Thu Apr 21 2005 - 14:49:46 CEST

On Thu, Apr 21, 2005 at 12:23:25AM +0000, dennisdjensen@tiscali.dk wrote:
> Personligt finder jeg de politiske spørgsmål ret væsentlige,
> og en aktiv afstandtagen fra væsentlige spørgsmål om frihed,
> økonomi og politik, der har indflydelse på samfundet som helhed
> er både meningsløst og idiotisk i ordets oprindelige
> betydning. Det betyder ikke nødvendigvis, at foreningen skal til
> at lave "politisk arbejde", blot at den har et standpunkt.

Jeg er på et personligt niveau enig med dig - jeg synes da også det er
vigtigt at værne om vores friheder. Men jeg mener på ingen måde at det
er en teknisk forenings opgave at begynde at tage stilling til det -
specielt ikke når det ikke drejer sig om en "entydig sandhed" af nogen
art, men er et spørgsmål med mange facetter - det er jo derfor, der er
folk der er imod det.

Specielt idiotisk synes jeg absolut ikke det er - det handler om at man
indser at det kan være smart at skille politik og teknik og andre ting
ad.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Thu Apr 21 14:49:56 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:14 CEST