Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Thu Apr 21 2005 - 14:47:51 CEST

ons, 20 04 2005 kl. 08:58 +0200, skrev Rune B. Broberg:
> On Tue, Apr 19, 2005 at 04:55:08PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> > Min holdning er at alle medlemmer skal have stemmeret og at et a- og
> > b-hold ikke må komme på banen.
>
> Jeg synes i den forbindelse du så bør stille forslag om stemmeret for
> alle, medlemmer som ikke-medlemmer, til generalforsamlingen - vi kan jo
> ikke udelukke dem der ikke har råd til en mail-konto. ;)

Jeg mener at alle skal være medlemmer om de betaler eller ej, jeg vil
stille et forslag om frivilligt kontingent.

> Spøg til side: Jeg synes ikke opdelingen er noget negativt - der har
> ingen praktisk konsekvens for dem der ikke mener AaUUG er 50kr/år værd,
> idet de stadig kan komme til arrangementer - og de folk der møder op til
> generalforsamlingen er, ifg. min erfaring, folk der gerne vil betale -
> "frivilligt" eller ej.

Jeg tror vi vil miste medlemmer på denne konto og jeg ser det som en
forringelse af AaUUG at man skal til at betale for at være medlem.

> Jeg bryder mig ikke om ideen med det frivillige kontingent personligt,
> og ville nok undlade at betale, da jeg ikke kan se at der er nogen
> modydelse, og min medbestemmelse over min donation ville blive udvandet
> af ideen om at alle skal have stemmeret.

Jeg tror du tager fejl. Der vil være modydelse fx i form at nye
arrangementer som ikke kunne være afholdt uden kontingent midlerne.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Received on Thu Apr 21 14:47:58 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:14 CEST