Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Thu Apr 21 2005 - 02:23:25 CEST

"Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> wrote:

> I forbindelse med de to nylige diskussioner omkring kontingent kontra
> donationer og UUG kontra LUG, har jeg set begreberne Free Software og
> Open Source Software (FS/OSS herefter) nævnt nogle gange. Det lader til
> at nogle folk mener, at FS/OSS er foreningens fokus. Jeg personligt,
> derimod, har altid opfattet AaUUG som en apolitisk teknisk funderet
> forening, for hvilken ideen om hvorvidt et stykke software er frit eller
> ej er komplet ligegyldigt.

Der findes ikke noget sådant som en apolitisk forening, hvis vi
skal være helt korrekte. At have en teknisk funderet forening er
også et politisk valg.

> Hvad mener I om det? Skal foreningen være teknisk, og udelukkende
> teknisk - eller skal den tage et standpunkt overfor ting som FS/OSS,
> softwarepatenter, åbne standarder og så videre?

Foreningen vil i sagens natur altid centrere sig om det tekniske,
men det virker ret formålsløst at have en ligegyldighed overfor
de politikker, som GNU/Linux, BSD-systemerne m.m. medfører. Om noget,
så er de først og fremmest politiske i kraft af deres licenser.
Og alt andet lige, så er det dem, foreningens virke har kredset om
indtil nu.

Personligt finder jeg de politiske spørgsmål ret væsentlige,
og en aktiv afstandtagen fra væsentlige spørgsmål om frihed,
økonomi og politik, der har indflydelse på samfundet som helhed
er både meningsløst og idiotisk i ordets oprindelige
betydning. Det betyder ikke nødvendigvis, at foreningen skal til
at lave "politisk arbejde", blot at den har et standpunkt.

For nu at citere RMS:
«Value your freedom, or you will lose it, teaches history.
``Don't bother us with politics,'' respond those who don't
want to learn.»

Ellers er alternativet blot en meningsløs "lillebror" til DKUUG.
Det vil jeg ikke være med til at bakke op om.

--
Dennis Decker Jensen
Received on Thu Apr 21 02:23:36 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:14 CEST