Re: [Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Wed Apr 20 2005 - 09:51:15 CEST

"Rune B. Broberg" <mihtjel@mihtjel.dk> writes:

> Hvad mener I om det? Skal foreningen være teknisk, og udelukkende
> teknisk - eller skal den tage et standpunkt overfor ting som FS/OSS,
> softwarepatenter, åbne standarder og så videre?

Jeg foretrækker en ren teknisk forening.

-- 
Christian Laursen
Received on Wed Apr 20 09:51:18 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:13 CEST