[Forum] Foreningens fremtid: Politik?

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Wed Apr 20 2005 - 09:06:51 CEST

I forbindelse med de to nylige diskussioner omkring kontingent kontra
donationer og UUG kontra LUG, har jeg set begreberne Free Software og
Open Source Software (FS/OSS herefter) nævnt nogle gange. Det lader til
at nogle folk mener, at FS/OSS er foreningens fokus. Jeg personligt,
derimod, har altid opfattet AaUUG som en apolitisk teknisk funderet
forening, for hvilken ideen om hvorvidt et stykke software er frit eller
ej er komplet ligegyldigt.

Hvad mener I om det? Skal foreningen være teknisk, og udelukkende
teknisk - eller skal den tage et standpunkt overfor ting som FS/OSS,
softwarepatenter, åbne standarder og så videre?

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Wed Apr 20 09:06:58 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:13 CEST