Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Wed Apr 20 2005 - 08:58:37 CEST

On Tue, Apr 19, 2005 at 04:55:08PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> Min holdning er at alle medlemmer skal have stemmeret og at et a- og
> b-hold ikke må komme på banen.

Jeg synes i den forbindelse du så bør stille forslag om stemmeret for
alle, medlemmer som ikke-medlemmer, til generalforsamlingen - vi kan jo
ikke udelukke dem der ikke har råd til en mail-konto. ;)

Spøg til side: Jeg synes ikke opdelingen er noget negativt - der har
ingen praktisk konsekvens for dem der ikke mener AaUUG er 50kr/år værd,
idet de stadig kan komme til arrangementer - og de folk der møder op til
generalforsamlingen er, ifg. min erfaring, folk der gerne vil betale -
"frivilligt" eller ej.

Jeg bryder mig ikke om ideen med det frivillige kontingent personligt,
og ville nok undlade at betale, da jeg ikke kan se at der er nogen
modydelse, og min medbestemmelse over min donation ville blive udvandet
af ideen om at alle skal have stemmeret.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Wed Apr 20 08:58:49 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:13 CEST