Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Wed Apr 20 2005 - 08:50:14 CEST

On Tue, Apr 19, 2005 at 04:51:25PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> > Der har været snakket om at det kunne være godt 1-2 gange om året at få
> > udenlandske foredragsholdere til Århus, f.eks. udviklere fra de
> > forskellige Unix-udgaver. Dette har umiddelbart ikke kunnet lade sig
> > gøre.
>
> Hmm, hvornår har vi snakket om det? Jeg mener ikke vi har undersøgt
> muligheden for at få det sponsoreret.

Det er - lige som nok 90% af hvad der ellers har været afholdt af
AaUUG-arrangementer - blevet diskuteret på 2- eller 3-mandshånd af
medlemmer af bestyrelsen inden det blev taget op, og vurderet til at
være udenfor økonomisk rækkevidde efter der blev regnet på det.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Wed Apr 20 08:50:34 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:13 CEST