Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 23:33:26 CEST

tir, 19 04 2005 kl. 17:46 +0200, skrev Morten Aaboe Jensen:
> Martin Willemoes Hansen said the following on 19/04/05 17:21:
> > Kontingent: ydelse, bidrag, især medlemsbidrag til forening.
>
> Fra Politikens Nudansk Ordbog:
>
> Kontingent subst. -et, -er, -erne
>
> 1. et økonomisk bidrag til en forening el.lign. som betaling for medlemskab

Jeg snuppede definitionen fra Munksgaards fremmedordbog:

I sb (-et, -er) 1. ydelse, bidrag, især medlemsbidrag til forening e.l.

Nr. 2 passer også meget godt i denne debat

II adj tilfældig; ikke logisk nødvendig

Jeg holder nu stadigvæk på at et kontingent godt kan være frivilligt
mange andre organisationer har frivilligt kontingent.

>> Frivilligt kontingent: et frivilligt bidrag til foreningen.

>Dit koncept omkring et frivilligt kontingent fjerner jo netop "som
>betaling for medlemskab"-delen så det blot bliver et frivilligt
>økonomisk bidrag?

Nej man kan godt betale frivilligt for sit medlemsskab.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Received on Tue Apr 19 23:33:33 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:12 CEST