Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Bjarke <Bjarke@kantorvaenget.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 21:53:23 CEST

At 19:49 19-04-2005 +0200, Jesper R. Meyer wrote:
>Morten Aaboe Jensen said:
> >
> > Martin Willemoes Hansen said the following on 19/04/05 16:44:
> >>
> >> Ja, en LUG er traditionel meget åben (gratis), mens en UUG er mere
> >> lukket (koster knaster)
> >
> > Nej, en LUG har fokus på Linux og en UUG har fokus på Unix. At du kæder
> > de to ting sammen med henholdsvis GNU-ideologi og rendyrket kapitalisme
> > har som sådan ikke noget med de to tings fokus at gøre. I øvrigt at jeg
> > endnu en gang uenig - en UUG behøver ikke nødvendigvis være lukket,
> > nøjagtig ligesom en LUG ikke behøver være gennemsyret af
> > opensource-evangelisme.
>
>Hvorfor bliver vi ved med at køre rundt i LUG og UUG?
>
>Kigger man tilbage på de foredrag der er afholdt, er det jo hverken Linux
>eller Unix (inkl BSD varianter) der ser ud til at have overvægt. Der imod
>får alle mulige andre ting som som CAcert.org, LaTex, GRID computing,
>sikkerhed på trådløse netværk, SSH, Mono spam håndtering etc. "taletid".
>
>Det afgørende i AaUUG's virke er jo ikke kernen eller librabries i et
>bestemt OS, men alle mulige andre tekniske emner med rod i open
>source/free software miljøet. Linux og div. Unix varianter diskuteres jo
>på lige fod med alle de andre tekniske emner, så hvorfor diskurtere om LUG
>eller UUG er bedst. Linux er det store buzz-ord som trækker mange
>mennesker, men efter en kort stund er det jo ikke længere Linux det holder
>dem sammen - det er jo en fælles interesse om alt som har med FSOSS hvad
>enten Linux eller *BSD er kernen i det...

Netop! Som jeg husker det, så var navne ændringen en måde at brede
"tolerancen" i foreningen, og give andre ting fokus, som vi i forvejen var
godt igang med at give fordrag om. Derfor navnet U*ix, som dækker over
mange flere ting, så vi ikke bare fremstår som nogle linux zealots, da der
allerede på det tidspunkt var mange folk i AALUG der følte at navnet ikke
dækkede helt deres interesser.

Mvh Bjarke
Received on Tue Apr 19 21:53:40 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:12 CEST